Historie

hammerfest logo

[HISTORIE]

Hammerfest Industriservice AS skal være den mest relevante aktør og samarbeidspartner i Barentsregionen. Våre hovedmålgrupper er de aktørene som har sin aktivitet i Barentshavet og områdene rundt. Vårt høye fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet, danner grunnlaget for å betjene disse kundene. Vi skal levere våre produkter og tjenester etter gjeldende lover, regler og forskrifter, til avtalt tid og sted, uten fare for ulykker eller negative helse- og miljøpåvirkninger. Vi jobber etter Norsok standarder og har alle nødvendige sertifiseringer tilpasset leveranser til olje og gass industrien. Fokus på kostnadseffektivitet, kvalitet og leveringsdyktighet er også nøkkelord for leveranser til fiskeri- og havbruksnæringen. Vi har verksteder på til sammen 2500 kvadratmeter og kai med slipp tilgjengelig for våre kunder og samarbeidspartnere. Hammerfest Industriservice AS skal fremdeles være en sentral aktør i det lokale marked og for annen maritim næring.
Det som beskriver Hammerfest Industriservice AS med to ord er: Kvalitet og leveransebredde. Dette er det vi bruker mest ressurser på å vedlikeholde og utvikle, for å være den mest relevante leverandøren ved Barentshavet.

Velkommen som kunde.

Verdier

Åpenhet

Vi kaller det også reviderbarhet. Hammerfest Industriservice skal til enhver tid være reviderbar i sin virksomhet. Vår oppgave er å sørge for at våre kunder er trygge på at vi leverer våre varer og tjenester til riktig kvalitet, pris og tid.

Fleksibilitet

Bredden av vår leveranse er i førersetet i regionen. Sammensatt med variert kunnskap og bredt leverandørnettverk, kan vi alltid gjennomføre leveranser, uavhengig av hvilket utstyr og personell det er behov for.

Samarbeid

Gjennom samarbeid, profesjonalitet og lojalitet skal vi stå fram som en enhetlig og sterk aktør. Over de siste 70 årene har næringer endret seg, og Hammerfest Industriservice med dem. Vår endringsvillighet har ført til at bedriften har fått mange ben å stå på ved å tilby et stort nettverk av samarbeidspartnerer og leverandører.

Kvalitet og Sikkerhet

[KVALITET OG SIKKERHET]

Vår HMS policy er ‘’0 skader’’ på personer, utstyr og ytre miljø.
I praksis baseres våre retningslinjer på forebyggende mekanismer, kommunikasjon, beredskap og erfaringsoverføring.Våre internkontrolldokumenter er alltid tilgjengelige for gjennomgang og revisjon av våre kunder. Vi jobber kontinuerlig for å bygge, bevare og forbedre en bedriftskultur som har fokus på kvalitet, sikkerhet, arbeidsmiljø, sosial ansvar (CSR) og ytre miljø.
Våre kvalitets og HMS systemer er bygd på de mest relevante internasjonale og nasjonale standarder (ISO, NORSOK og EN).

kvalitetssystemer

Kvalitetssystemer

CE merking

CE-Merking

sveise verksted

Sveiseverksted

godkjent lærebedrift

miljø

Miljø

kvalitetssystemer

ID 25854

VÅR HMS POLICY ER “ZERO SKADER” PÅ PERSONER, UTSTYR OG YTRE MILJØ

100 Skade
Vår HMS Policy
0%
Sikkerhet