STÅLSATT FOR JOBBEN

Med 70 års erfaring og endringsvillighet er HIS ledene leverandør i Barentsregion

Add Your Heading Text Here

Historie

tekst som si "om oss"
logo til hammerfest industriservice laget i stål

[HISTORIE]

Hammerfest Industriservice AS skal være den mest relevante aktør og samarbeidspartner i Barentsregionen. Våre hovedmålgrupper er de aktørene som har sin aktivitet i Barentshavet og områdene rundt. Vårt høye fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet, danner grunnlaget for å betjene disse kundene. Vi skal levere våre produkter og tjenester etter gjeldende lover, regler og forskrifter, til avtalt tid og sted, uten fare for ulykker eller negative helse- og miljøpåvirkninger. Vi jobber etter Norsok standarder og har alle nødvendige sertifiseringer tilpasset leveranser til olje og gass industrien. Fokus på kostnadseffektivitet, kvalitet og leveringsdyktighet er også nøkkelord for leveranser til fiskeri- og havbruksnæringen. Vi har verksteder på til sammen 2500 kvadratmeter og kai med slipp tilgjengelig for våre kunder og samarbeidspartnere. Hammerfest Industriservice AS skal fremdeles være en sentral aktør i det lokale marked og for annen maritim næring. Det som beskriver Hammerfest Industriservice AS med to ord er: Kvalitet og leveransebredde. Dette er det vi bruker mest ressurser på å vedlikeholde og utvikle, for å være den mest relevante leverandøren ved Barentshavet.

Velkommen som kunde.

Om oss

Hammerfest Industriservice AS er et tradisjonsrikt skips verksted med røtter fra 1947 som startet opp med service og modifikasjoner på fiskebåter. I 1964 overtok A/S Nestlé Norge verkstedet før det i 1995 ble solgt til Hammerfest Maritime Service AS. Hammerfest Industriservice AS slik det fremstår i dag ble etablert 1.11.2009 med eierforhold som følger:

SSC Holding (86,4%) og Aibel AS(13,6 %).

Det er 48 lokalt ansatte fordelt på mange fagområder som ingeniører, boltetrekkere, industri- og motormekanikere, sveisere, platearbeidere og industrimalere.
Hammerfest Industriservice AS er etablert i gamle tradisjonsrike lokaler med topp moderne utstyr. Selskapet er rigget for å kunne ta på seg alle typer oppdrag innen offshore, industri og maritime næringer.
Hammerfest Industriservice AS er en regional markedsleder innen sin næring med svært gode referansekunder.

Verdier

tekst som si "om oss"
ikon for åpenhet

[Åpenhet]

Vi kaller det også reviderbarhet. Hammerfest Industriservice skal til enhver tid være reviderbar i sin virksomhet. Vår oppgave er å sørge for at våre kunder er trygge på at vi leverer våre varer og tjenester til riktig kvalitet, pris og tid.

[Fleksibilitet]

Bredden av vår leveranse er i førersetet i regionen. Sammensatt med variert kunnskap og bredt leverandørnettverk, kan vi alltid gjennomføre leveranser, uavhengig av hvilket utstyr og personell det er behov for.

ikon for samarbeid

[Samarbeid]

Gjennom samarbeid, profesjonalitet og lojalitet skal vi stå fram som en enhetlig og sterk aktør. Over de siste 70 årene har næringer endret seg, og Hammerfest Industriservice med dem. Vår endringsvillighet har ført til at bedriften har fått mange ben å stå på ved å tilby et stort nettverk av samarbeidspartnerer og leverandører.

Lokasjon

font som si "verksted"
bilde fra lokasjon på Fuglenes og Polarbase

[Verksted]

Hammerfest Industriservice har verksteder på to lokasjoner i Hammerfest kommune.
Det største verkstedet på i alt 2 500 m2 er lokalisert på Fuglenes på sammen med slippen og hovedkontoret til Hammerfest Industriservice. Verkstedet er nært Equinor sitt LNG-anlegg på Melkøya.
Det nyere og noe mindre verkstedet er på Polarbasen, Hammerfest største base eid av NorSea Group, og i nabolaget til ASCO sin nye base.

Verksted Polarbase

 • 1 152 m2
 • Utstyr for stål og aluminium produksjon
 • Mekanisk verksted
 • Kald-kutting
 • NDT
 • Overflatebehandling
 • Testing
 • 2 kraner med 30 tonn kapasitet

Verksted Fugelnes

 • 2 200 m2
 • Utstyr for stål og aluminium produksjon
 • Mekanisk verksted
 • Kald-kutting
 • NDT
 • Overflatebehandling
 • Testing

Kvalitet og sikkerhet

tekst som si "om oss"
bilde av kvalitetssystemer Hammerfest Industriservice har på plass

[KVALITET OG SIKKERHET]

Vår HMS policy er ‘’0 skader’’ på personer, utstyr og ytre miljø. I praksis baseres våre retningslinjer på forebyggende mekanismer, kommunikasjon, beredskap og erfaringsoverføring.Våre internkontrolldokumenter er alltid tilgjengelige for gjennomgang og revisjon av våre kunder. Vi jobber kontinuerlig for å bygge, bevare og forbedre en bedriftskultur som har fokus på kvalitet, sikkerhet, arbeidsmiljø, sosial ansvar (CSR) og ytre miljø. Våre kvalitets og HMS systemer er bygd på de mest relevante internasjonale og nasjonale standarder (ISO, NORSOK og EN).
Kvalitetssystemer - sertifiseringsbevis

Ledelsesystem

Sveiseverksted - sertifisering

Sveiseverksted

miljø sertifisering

Miljø

CE-Merking

CE-Merking

Arbeidsmiljø sertifikat

Arbeidsmiljø

Godkjent lærebedrift
Achilles registrert

ID 25854

VÅR HMS POLICY ER «ZERO SKADER» PÅ PERSONER, UTSTYR OG YTRE MILJØ

100 Skade
Vår HMS Policy
0 %
Sikkerhet