Maskiner og utstyr

tekst som si tjenester
bilder av MASKIN OG UTSTYR

[MASKIN OG UTSTYR]

For å betjene våre kunder og utføre et bredt spekter prosjekter, har Hammerfest Industriservice AS til disposisjon en variert verktøy- og maskinpark, som for eksempel:

 • Dreiebenk, fresemaskiner, boremaskiner
 • Knekke maskin for plater, rørbøye maskin
 • Platesaks (opptil 15mm tykkelse)
 • Platevals (opptil 25mm tykk plater)
 • Båndsager
 • CNS & Plasmaskjærebord
 • Sveise apparater for elektroder, rørtråd, TIG, MIG/MAG, pulverbue sveising (SAW)
 • Roterende bord
 • Traverskraner (opptil 60To), mobilkran (opptil 8To)
 • Lift
 • Hydraulisk presse og hydrauliske jekker
 • DP Tig, helautomatisert sveiseutstyr for rør sveising
 • CNC Styrt vannskjærer

Slippen/ Skipsverksted

tekst som si tjenester
bilder fra Slippen/Skipsverksted

[SLIPPEN/SKIPSVERKSTED]

Hammerfest Industriservice AS har lange tradisjoner som skipsverksted. Det ble startet opp i 1947 med service og reparasjon av fiskebåter.
Vi utfører alt arbeid i forbindelse med klassing av fartøy da vi har tilegnet oss en betydelig kompetanse og ekspertise på skipsreparasjon.
Vi har kapasiteter og utstyr til å dokke skip på inntil 30 meters lengde, 6 meters bredde og 250 tonn.
Sammen med Langset Maritime AS er vi under sjøfartsdirektoratet godkjent foretak til å klasse fartøy opp til 15m/49ft.

Maskinering/ Mekanisk verksted

tekst som si tjenester
bilder fra Maskinering/Mekanisk verksted

[Maskinering/Mekanisk verksted]

Vår mekanisk- og maskineringsverksted er utstyrt med en rekke varierte, faste og bærbare maskiner og verktøy som tilfredsstiller kravene i alle typer prosjekt.

 • Dreiebenk
 • Fresemaskin
 • Søyle boremaskiner
 • Magnetboremaskiner
 • Kjerne bore utstyr
 • Bærbare fugemaskiner for rør
 • Rørbøye utstyr
 • Hydrauliske presser opptil 50 tonn
 • Hydrauliske jekker opp til 240 tonn etc.
 • Ny invesert – CNC Fres – CNS 3-Axis

Våre mekanikere og maskineringsoperatører har god fagkunnskap og relevante kvalifikasjoner. Vi utfører forskjellige mekaniske oppdrag, reparasjoner, vedlikehold og service av store og små båter, diverse varierte produkter for bygg og anleggs bransjen, offshore, lokal industri og private kunder.
Verkstedet produserer akslinger, foringer, sliteringer, bolter og klammer etc. Har du behov for honing av sylindre eller planing av topper gjør vi det også.

Sveis

tekst som si tjenester
bilder av sveis

[Sveis]

Hammerfest Industriservice AS har et sertifisert sveiseverksted i henhold til NS-EN ISO 3834-2 og EN 1090-2.
Vi har utviklet oss over mange år innenfor sveising av flere typer materialer, for både piping og struktur prosjekter:

 • Rustfritt / syrefast
 • Duplex / Super duplex
 • Lav- og høylegert karbon stål
 • CuNi, Aluminium og Titan

 

Forskjellige sveisemetoder er i bruk under våre oppdrag etter behov:

 • Elektrode sveising – SMAW
 • Rørtråd sveising – GFCAW
 • Solid tråd – MIG / MAG
 • TIG sveising
 • Pulverbue sveising – SAW
 • Lodding

 

Sveisearbeidet utføres kun av erfarne, sertifiserte sveisere, basert på DNV / NORSOK / EN godkjente sveise prosedyrer og WPQR.
IWE (International Welding Engineer) personell og sveisekoordinator er til stede under hele prosjektets livssyklus.
Hammerfest Industriservice AS har et godt og pålitelig system for kvalitetssikring av sveisearbeidet. Vårt databaserte system (Weldeye) gjør det enkelt å styre prosjektene og finne tilbake til hva som er gjort og hvem som har utført sveise arbeidet.

Overflate

tekst som si tjenester
bilder fra Maskinering/Mekanisk verksted

[Overflate]

Sandblåsing – Maling – Metallisering (sink og aluminium)
Der overflatebehandlingsmetoder som vi tilbyr til alle våre kunder.
Hammerfest Industriservice AS har et godt utstyrt verksted hvor det kan utføres både de enkleste og de mest krevende oppdrag.
God kompetanse og lang erfaring i utførelse etter mest relevante standarder og spesifikasjoner, som for eksempel: NORSOK M-501, Statens Vegvesens HB-026, Sjøfarts Direktoratet spesifikasjoner, etc.
Vår overflatebehandlingsarbeid utføres av høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere, og blir kvalitetssikret av FROSIO inspektør nivå 3.

Personell

tekst som si tjenester
bilder av kompetent Personell

[Personell]

Vårt personell har kompetanse og nødvendige kurs og sertifikater.
Hammerfest Industriservice AS kan levere personell innenfor disse fagområder on og offshore:

 • Industrimekanikere
 • Motormekanikere
 • Platearbeidere
 • Sveisere
 • Industrimalere
 • Arbeidsledelse
 • Ingeniører

Industri

tekst som si tjenester
bilder fra Industriporsjekter HIS har gjenomført

[Industri]

Hammerfest Industriservice AS tilbyr sin kompetanse i mange næringer og industrier.
Vi har utført både små og mellomstore omfattende prosjekter i forbindelse med

 • Vedlikehold og bygging av bruer, tuneller, gjerder og turstier.
 • Vedlikehold og produksjon av stålbygg og arbeidsplattformer.
 • Vedlikehold av store maskiner og utstyr.
 • Fabrikasjon av stålkonstruksjoner for bygg og anleggsbransjen.
 • Fabrikasjon og vedlikehold av tanker og forskjellige typer trykkbeholdere og rørlinjer

Fiskeri og havbruk

tekst som si tjenester
bilder fra Fiskeri og havbruk

[Fiskeri og havbruk]

Hammerfest Industriservice AS har sterke, maritime røtter.
Vi bistår fiskerinæringen med både produksjon og tjenester som blant annet

 • Vedlikehold og reparasjon av skip.
 • M Vedlikehold og reparasjon av fabrikkutstyr.

Vi har kompetanse og utstyr for en komplett leveranse av fabrikkutstyr til fiskeflåten og landanlegg.
Hammerfest Industriservice AS er godkjent til å sertifisere maritime kraner og båter fra 8-15 meter.

Olje og gass

tekst som si tjenester
bilder fra Olje og gass industrien

[Olje og gass]

Olje og gass næringen er blitt et marked hvor vi har markert oss som en kvalitets- og allsidig leverandør.
Våre internkontrollrutiner er bygd med hensyn til vår «0 skader» filosofi og beskyttelse av det sårbare ytre miljø.
Vi produserer forskjellige typer konstruksjoner/strukturer og rørlinjer og tilbyr samtidig offshore sertifisert personell for alle typer oppdrag.
Prosjekter som krever fabrikasjon, montasje, sjøsikring eller kun leie av personell og utstyr, utføres av kvalifiserte og erfarne medarbeidere. Arbeidet utføres med utgangspunkt i de forskjellige standarder og kunde-spesifikasjoner, samt våre egne godkjente prosedyrer (WPS/WPQR, overflatebehandling, etc.).

Hammerfest inspection and training

tekst som si tjenester
bilder med forskjellig verktøy fra Hammerfest inspection and training

[Hammerfest inspection and training]

For å sikre sveisekvaliteten som utføres av Hammerfest Industriservice AS har vi behov for kontroll fra uavhengig tredje part. Non Destructive Testing (NDT) tjenester leveres av vår underleverandør:
Hammerfest Inspection & Training AS (HIT)
HIT tilbyr tjenester og utstyr som dekker alle konvensjonelle kontroll- og testmetoder 

 • VT – Visuell kontroll
 • MT – Magnetisk pulver
 • PT – Penetrant test
 • UT – Ultralyd
 • RT – Radiografi kontroll
 • ET – Virvelstrøm kontroll
 • PMI – Positive Material Identification
 • Elektronisk oppmåling – dimensjons kontroll

HIT sine inspektører er minst nivå 2 sertifisert på ovennevnte NDT metoder. I tillegg har vi kompetanse tilsvarende nivå 2 på Advanced NDT, samt offshore og TT kurs/sertifikat.

Kurs og opplæring

tekst som si tjenester
bilder fra Kurs og opplæring

[Kurs og opplæring]

Langset gruppens kurs og kompetansesenter tilbyr sertifisert og dokumentert opplæring. Vi er sertifisert gjennom ASAS og Norsk Akkreditering, og er også medlem av Noorsi.
Kursledere/instruktører er kvalifisert innen sine fagområder og har lang yrkeserfaring.
Som godkjent lærebedrift, har Hammerfest Industriservice AS i mange år utdannet fagarbeidere. Vår målsetting er at minst 10 % av produksjonsarbeiderne skal være lærlinger innenfor de forskjellig fagområder.
Vi tilbyr følgende kurs:

 • Fallsikring Introduksjon modul 1
 • Fallsikring Videregående modul 2
 • Observasjonsteknikk
 • G11 Løfteredskap / Stroppe og anhuker
 • G4 Traverskran
 • Varmt arbeid
 • Personløfter
 • Personløfter evakuering
 • Truckfører
 • Innføring i sikkerhet ansvar og vedlikehold modul 1.1
 • SRC / VHF sertifikat
 • D5L / D5LA Fritidsskipper sertifikat
 • Båtførerprøven